ORGANISING TEAM

Khushi

Organiser

Prashita

Organiser

Anuj

Organiser

Eva Mishra

Organiser

Harshita Mishra

Organiser

Tanya

Organiser

Dushyant

Organiser

Mankaran

Organiser

Shivangi

Organiser

Udit Rajput

Organiser

Sarthak

Organiser

Harshit Sharma

Organiser

Harsh

Organiser

Mohit Kumar

Organiser

Manan Singh

Organiser

Gurjot Kaur

Organiser

Mitali Sharma

Organiser

Niket Jadon

Organiser

Sunil

Organiser

Disha Dua

Organiser

Vishwas Atri

Organiser

Shaury Sharma

Organiser

Rohit

Organiser

Surabhi

Organiser

Karan

Organiser

Mayuri

Organiser

Pankaj

Organiser

Rohit Kumar

Organiser

Pankaj

Organiser

Rohit Prasad

Organiser

Priyanshu

Organiser

Adarsh

Organiser

Ashish

Organiser

Vijay

Organiser

Surbhi Singh

Organiser

Aditya Godaba

Organiser

Mohit Kumar

Organiser

Garvit

Organiser